A well-ordered Christian household is a powerful argument in favor of the reality of the Christian religion--an argument that the infidel cannot gainsay. All can see that there is an influence at work in the family that affects the children, and that the God of Abraham is with them. If the homes of professed Christians had a right religious mold, they would exert a mighty influence for good. They would indeed be the "light of the world." The God of heaven speaks to every faithful parent in the words addressed to Abraham: "I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment; that the Lord may bring upon Abraham that which He hath spoken of him."


Patriarker og profeter kapitel 12. 72.     Fra side 144 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Et velordnet kristent hjem er et stærkt bevis for den kristne religions realitet - et bevis, som de vantro ikke kan modsige. Alle kan se, at der er en indflydelse i det hjem, som påvirker børnene, og at Abrahams Gud er med dem. Hvis bekendende kristnes hjem var af den rette religiøse støbning, ville de øve en mægtig indflydelse til det gode. De ville i sandhed være "verdens lys". Himmelens Gud taler til enhver trofast fader i de ord, der blev rettet til Abraham: "Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal pålægge sine børn og sine efterkommere at vogte på Herrens vej ved at øve retfærdighed og ret, for at Herren kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.