After the separation from Lot, Abraham again received from the Lord a promise of the whole country. Soon after this he removed to Hebron, pitching his tent under the oaks of Mamre and erecting beside it an altar to the Lord. In the free air of those upland plains, with their olive groves and vineyards, their fields of waving grain, and the wide pasture grounds of the encircling hills, he dwelt, well content with his simple, patriarchal life, and leaving to Lot the perilous luxury of the vale of Sodom.


Patriarker og profeter kapitel 12. 67.     Fra side 133 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Da Abraham og Lot var rejst fra hinanden, fik Abraham igen et løfte fra Herren om hele landet. Kort efter flyttede han til Hebron, opslog sit telt i Mamres lund og byggede dér et alter for Herren. I den frie luft på højsletterne med deres olivenlunde og vingårde, bølgende kornmarker og vidtstrakte græsgange boede han, tilfreds med sit enkle, patriarkalske liv, og overlod den farlige luksus i Sodomas dal til Lot.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.