Abraham was honored by the surrounding nations as a mighty prince and a wise and able chief. He did not shut away his influence from his neighbors. His life and character, in their marked contrast with those of the worshipers of idols, exerted a 134 telling influence in favor of the true faith. His allegiance to God was unswerving, while his affability and benevolence inspired confidence and friendship and his unaffected greatness commanded respect and honor.


Patriarker og profeter kapitel 12. 67.     Fra side 134 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Abraham blev æret af de omkringboende nationer som en mægtig fyrste og en viis og dygtig høvding. Han isolerede sig ikke fra sine naboer. Hans liv og karakter stod i skarp modsætning til afgudsdyrkernes og øvede en kendelig indflydelse til gunst for den sande tro. Hans troskab mod Gud var urokkelig, men ved sin venlighed og velvilje vandt han folks tillid og venskab, og de respekterede ham for hans ukunstlede storhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.