His religion was not held as a precious treasure to be jealously guarded and enjoyed solely by the possessor. True religion cannot be thus held, for such a spirit is contrary to the principles of the gospel. While Christ is dwelling in the heart it is impossible to conceal the light of His presence, or for that light to grow dim. On the contrary, it will grow brighter and brighter as day by day the mists of selfishness and sin that envelop the soul are dispelled by the bright beams of the Sun of Righteousness.


Patriarker og profeter kapitel 12. 67.     Fra side 134 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Han betragtede ikke sin religion som et kostbart klenodie, der skulle vogtes skinsygt og kun være til velsignelse for ham selv. Sand religion kan ikke skjules, for en sådan indstilling er i strid med evangeliets principper. Når Kristus bor i hjertet, er det umuligt at skjule lyset fra hans nærværelse, og dette lys kan ikke fordunkles. Det vil tværtimod vokse sig klarere og klarere, efterhånden som egenkærlighedens tåge og synden, som omgiver sjælen, dag for dag fordrives af Retfærdighedens Sols klare stråler.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.