The people of God are His representatives upon the earth, and He intends that they shall be lights in the moral darkness of this world. Scattered all over the country, in the towns, cities, and villages, they are God's witnesses, the channels through which He will communicate to an unbelieving world the knowledge of His will and the wonders of His grace. It is His plan that all who are partakers of the great salvation shall be missionaries for Him. The piety of the Christian constitutes the standard by which worldlings judge the gospel. Trials patiently borne, blessings gratefully received, meekness, kindness, mercy, and love, habitually exhibited, are the lights that shine forth in the character before the world, revealing the contrast with the darkness that comes of the selfishness of the natural heart.


Patriarker og profeter kapitel 12. 67.     Fra side 134 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Guds folk er hans repræsentanter på jorden, og det er hans vilje, at de skal være lys i denne verdens moralske mørke. Over hele landet, i byer og landsbyer, er de Guds vidner, de kanaler, hvorigennem han vil meddele en vantro verden kundskaben om sin vilje og sin nådes undere. Det er hans plan, at alle, der har fået del i den store frelse, skal være missionærer for ham. Den kristnes fromhed er den målestok, hvorefter verdslige mennesker bedømmer evangeliet. Prøvelser, der bæres tålmodigt, velsignelser, der modtages i taknemmelighed, ydmyghed, venlighed, barmhjertighed og kærlighed, som lægges for dagen af vane, er de lys, der skinner fra karakteren over for verden og åbenbarer modsætningen til det mørke, der kommer fra det uomvendte egenkærlige hjerte.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.