Rich in faith, noble in generosity, unfaltering in obedience, and humble in the simplicity of his pilgrim life, Abraham was also wise in diplomacy and brave and skillful in war. Notwithstanding he was known as the teacher of a new religion, three royal brothers, rulers of the Amorite plains in which he dwelt, manifested their friendship by inviting him to enter into an alliance with them for greater security; for the country was filled with violence and oppression. An occasion soon arose for him to avail himself of this alliance.


Patriarker og profeter kapitel 12. 67.     Fra side 135 i den engelske udgave.tilbage

Abraham i Kana'an

Abraham var rig på tro, højsindet, urokkelig i lydighed og ydmyg i sit enkle pilgrimsliv; desuden en viis diplomat og en tapper og klog kriger. Skønt han var kendt som lærer af en ny religion, viste tre kongelige brødre, der herskede over amoritternes sletter, hvor han boede, deres venskab ved at indbyde ham til at slutte forbund med dem for at opnå større sikkerhed; for landet var fuldt af vold og undertrykkelse. Der viste sig snart en lejlighed, hvor han kunne drage nytte af dette forbund.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.