"And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there He put the man whom He had formed." Everything that God had made was the perfection of beauty, and nothing seemed wanting that could contribute to the happiness of the holy pair; 47 yet the Creator gave them still another token of His love, by preparing a garden especially for their home. In this garden were trees of every variety, many of them laden with fragrant and delicious fruit. There were lovely vines, growing upright, yet presenting a most graceful appearance, with their branches drooping under their load of tempting fruit of the richest and most varied hues. It was the work of Adam and Eve to train the branches of the vine to form bowers, thus making for themselves a dwelling from living trees covered with foliage and fruit. There were fragrant flowers of every hue in rich profusion. In the midst of the garden stood the tree of life, surpassing in glory all other trees. Its fruit appeared like apples of gold and silver, and had the power to perpetuate life.


Patriarker og profeter kapitel 2. 18.     Fra side 47 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Derpå plantede Gud Herren en have i Eden ude mod øst, og der satte han mennesket, som han havde dannet. Alt, hvad Gud havde skabt, var fuldkomment i skønhed, og der så ikke ud til at mangle noget, som kunne bidrage til det hellige pars lykke; men alligevel gav Gud dem endnu et tegn på sin kærlighed ved at give dem en have som deres særskilte hjem. I denne have var der træer af enhver art, og mange af dem bugnede af duftende, velsmagende frugter. Der var smukke vinranker, som voksede ret op og dog frembød et yndefuldt syn, med grenene tynget ned af frodige, indbydende frugter i et utal af farver. Det var Adams og Evas opgave at forme vinrankerne, så de dannede løvhytter, hvorved de skabte en bolig for sig selv, der bestod af levende træer, dækket af blade og frugter. Der var duftende blomster i store mængder og i enhver farve. Midt i haven stod livets træ, som overgik alle andre træer i skønhed. Dets frugt lignede æbler af guld og sølv, og de havde kraft til at forevige livet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.