The great Jehovah had laid the foundations of the earth; He had dressed the whole world in the garb of beauty and had filled it with things useful to man; He had created all the wonders of the land and of the sea. In six days the great work of creation had been accomplished. And God "rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it He had rested from all His work which God created and made." God looked with satisfaction upon the work of His hands. All was perfect, worthy of its divine Author, and He rested, not as one weary, but as well pleased with the fruits of His wisdom and goodness and the manifestations of His glory.


Patriarker og profeter kapitel 2. 19.     Fra side 48 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Den store Gud havde lagt jordens grundvold; han havde klædt hele verden i skønhedens klædning og fyldt den med ting, der var til gavn for menneskene; han havde skabt alt det vidunderlige på jorden og i havet. På seks dage blev det store skaberværk fuldendt. Og Gud "hvilede på den syvende dag efter det værk, han havde udført; og Gud velsignede den syvende dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit værk, det, Gud havde skabt og udført." Gud så med tilfredshed på sine hænders værk. Alt var fuldkomment, den guddommelige ophavsmand værdigt, og han hvilede, ikke på grund af træthed, men i tilfredshed med frugterne af sin visdom og godhed og åbenbarelsen af sin herlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.