After resting upon the seventh day, God sanctified it, or set it apart, as a day of rest for man. Following the example of the Creator, man was to rest upon this sacred day, that as he should look upon the heavens and the earth, he might reflect upon God's great work of creation; and that as he should behold the evidences of God's wisdom and goodness, his heart might be filled with love and reverence for his Maker. 48


Patriarker og profeter kapitel 2. 19.     Fra side 48 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Efter at have hvilet på den syvende dag helligede Gud den eller satte den til side som hviledag for mennesket. Efter Skaberens forbillede skulle mennesket hvile på denne hellige dag, så at det ved at se på himmelen og jorden kunne tænke på Guds store skabergerning, og ved at se beviserne på Guds visdom og godhed skulle dets hjerte fyldes af kærlighed og ærbødighed over for Skaberen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.