God designs that the Sabbath shall direct the minds of men to the contemplation of His created works. Nature speaks to their senses, declaring that there is a living God, the Creator, the Supreme Ruler of all. "The heavens declare the glory of God; and the firmament showeth His handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge." Psalm 19:1, 2. The beauty that clothes the earth is token of God's love. We may behold it in the everlasting hills, in the lofty trees, in the opening buds and the delicate flowers. All speak to us of God. The Sabbath, ever pointing to Him who made them all, bids men open the great book of nature and trace therein the wisdom, the power, and the love of the Creator.


Patriarker og profeter kapitel 2. 19.     Fra side 49 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Det er Guds plan, at sabbaten skal lede menneskenes sind til at betragte hans skaberværk. Naturen taler til deres sanser og forkynder, at der er en levende Gud, Skaberen, altets øverste hersker. "Himmelen forkynder Guds ære, hvælvingen kundgør hans hænders værk. Dag bærer bud til dag, nat lader nat det vide." Sl. 19, 2. 3. Den skønhed, der klæder jorden, er et tegn på Guds kærlighed. Vi kan se den i de evige høje, de høje træer, de spirende knopper og de spæde blomster. Alt taler til os om Gud. Sabbaten, der stadig peger hen mod ham, der skabte alt dette, opfordrer menneskene til at åbne naturens bog og dér finde Skaberens visdom, magt og kærlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.