Our first parents, though created innocent and holy, were not placed beyond the possibility of wrongdoing. God made them free moral agents, capable of appreciating the wisdom and benevolence of His character and the justice of His requirements, and with full liberty to yield or to withhold obedience. They were to enjoy communion with God and with holy angels; but before they could be rendered eternally secure, their loyalty must be tested. At the very beginning of man's existence a check was placed upon the desire for self-indulgence, the fatal passion that lay at the foundation of Satan's fall. The tree of knowledge, which stood near the tree of life in the midst of the garden, was 49 to be a test of the obedience, faith, and love of our parents. While permitted to eat freely of every other tree, they were forbidden to taste of this, on pain of death. They were also to be exposed to the temptations of Satan; but if they endured the trial, they would finally be placed beyond his power, to enjoy perpetual favor with God.


Patriarker og profeter kapitel 2. 19.     Fra side 49 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Skønt vore første forældre var skabt uskyldige og hellige, var det ikke umuligt for dem at fejle.Gud skabte dem som moralske væsener med fuld handlefrihed. De var i stand til at fatte hans karakters visdom og godhed og hans kravs berettigelse, og de havde fuld frihed til at vise lydighed eller lade være. De skulle nyde samværet med Gud og hans hellige engle. Men inden der kunne sikres dem evig tryghed, måtte deres lydighed sættes på prøve. Lige fra begyndelsen af menneskets tilværelse blev ønsket om selvtilfredsstillelse sat under kontrol, denne skæbnesvangre tilbøjelighed, der var begyndelsen til Satans fald. Kundskabens træ, der stod i nærheden af livets træ midt i haven, skulle være en prøve på vore første forældres lydighed, tro og kærlighed. Mens de frit kunne spise af ethvert andet træ, var det dem under dødsstraf forbudt at smage frugten af dette træ. De ville også blive udsat for Satans fristelser, men hvis de bestod prøven, ville de til sidst blive bragt udenfor hans magt og for evigt nyde Guds yndest.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.