To the dwellers in Eden was committed the care of the garden, "to dress it and to keep it." Their occupation was not wearisome, but pleasant and invigorating. God appointed labor as a blessing to man, to occupy his mind, to strengthen his body, and to develop his faculties. In mental and physical activity Adam found one of the highest pleasures of his holy existence. And when, as a result of his disobedience, he was driven from his beautiful home, and forced to struggle with a stubborn soil to gain his daily bread, that very labor, although widely different from his pleasant occupation in the garden, was a safeguard against temptation and a source of happiness. Those who regard work as a curse, attended though it be with weariness and pain, are cherishing an error. The rich often look down with contempt upon the working classes, but this is wholly at variance with God's purpose in creating man. What are the possessions of even the most wealthy in comparison with the heritage given to the lordly Adam? Yet Adam was not to be idle. Our Creator, who understands what is for man's happiness, appointed Adam his work. The true joy of life is found only by the working men and women. The angels are diligent workers; they are the ministers of God to the children of men. The Creator has prepared no place for the stagnating practice of indolence.


Patriarker og profeter kapitel 2. 20.     Fra side 51 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Beboerne i Edens have fik betroet at passe haven, "at dyrke og vogte den". Deres beskæftigelse var ikke trættende, men behagelig og styrkende. Gud tildelte menneskene arbejde som en velsignelse; det skulle beskæftige deres tanker, styrke deres legemer og udvikle deres evner. Adam fandt en af de største glæder i sin hellige tilværelse ved åndelig og fysisk virksomhed. Og da han som følge af sin ulydighed blev drevet bort fra sit smukke hjem og blev nødt til at kæmpe med en genstridig jord for at skaffe sig det daglige brød, så var netop dette arbejde, der ganske vist var forskelligt fra hans behagelige beskæftigelse i Edens have, et værn imod fristelse og en kilde til lykke. De, der betragter arbejde som en forbandelse, tager meget fejl, selv om det ofte ledsages af træthed og smerte. De rige ser ofte med foragt på håndens arbejdere; men dette er stik imod Guds hensigt, da han skabte mennesket. Hvad er selv de rigestes ejendom i sammenligning med den arv, der blev givet til den ædle Adam? Og alligevel skulle Adam arbejde. Vor skaber, som forstår, hvad der tjener til menneskets lykke, tildelte Adam et arbejde. Den sande glæde ved livet findes kun hos arbejdende mænd og kvinder. Englene arbejder flittigt. De er Guds tjenere for menneskenes børn. Skaberen har ikke afsat nogen plads for lediggang.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.