While they remained true to God, Adam and his companion were to bear rule over the earth. Unlimited control was given them over every living thing. The lion and the lamb sported peacefully around them or lay down together at their feet. The happy birds flitted about them without fear; and as their glad songs ascended to the praise of their Creator, Adam and Eve united with them in thanksgiving to the Father and the Son.


Patriarker og profeter kapitel 2. 20.     Fra side 51 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Så længe Adam og hans ledsager forblev tro mod Gud, skulle de herske over jorden. De fik uindskrænket herredømme over alt levende. Løven og lammet sprang fredeligt omkring dem eller lå sammen ved deres fødder. Glade fugle flagrede omkring dem uden frygt. Og idet deres jublende sange steg op til Guds pris, istemte Adam og Eva også deres tak til Faderen og Sønnen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.