After the earth with its teeming animal and vegetable life had been called into existence, man, the crowning work of the Creator, and the one for whom the beautiful earth had been fitted up, was brought upon the stage of action. To him was given dominion over all that his eye could behold; for "God said, Let Us make man in Our image, after Our likeness: and let them have dominion over . . . all the earth. . . . So God created man in His own image; . . . male and female created He them." Here is clearly set forth the origin of the human race; and the divine record is so plainly stated that there is no occasion for erroneous 45 conclusions. God created man in His own image. Here is no mystery. There is no ground for the supposition that man was evolved by slow degrees of development from the lower forms of animal or vegetable life. Such teaching lowers the great work of the Creator to the level of man's narrow, earthly conceptions. Men are so intent upon excluding God from the sovereignty of the universe that they degrade man and defraud him of the dignity of his origin. He who set the starry worlds on high and tinted with delicate skill the flowers of the field, who filled the earth and the heavens with the wonders of His power, when He came to crown His glorious work, to place one in the midst to stand as ruler of the fair earth, did not fail to create a being worthy of the hand that gave him life. The genealogy of our race, as given by inspiration, traces back its origin, not to a line of developing germs, mollusks, and quadrupeds, but to the great Creator. Though formed from the dust, Adam was "the son of God."


Patriarker og profeter kapitel 2. 17.     Fra side 44 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Efter at jorden med dens rige plante- og dyreliv var skabt, blev mennesket, kronen på skaberværket, anbragt på handlingens skueplads. Den skønne jord var skabt for menneskets skyld, og det fik nu herredømmet over alt, hvad dets øje så; for Gud sagde: "Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os, til at herske over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden!" Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem." Her fremstilles klart menneskehedens oprindelse, og den guddommelige beretning er så tydeligt fremsat, at der ikke er nogen anledning til at drage falske slutninger. Gud skabte mennesket i sit billede. Her er intet mysterium. Der er ingen grund til at antage, at mennesket har gennemgået en gradvis udvikling fra de laveste former af dyre- eller planteliv. En sådan lære sænker Skaberens ophøjede værk ned på samme plan som menneskets snæversynede jordiske begreber. Menneskene er så ivrige efter at benægte Guds overherredømme i universet, at de nedværdiger mennesket og berøver det dets værdige oprindelse. Da han, der havde anbragt stjerneverdenerne i det høje og med største kunstfærdighed farvet markens blomster og fyldt himmel og jord med sin magts undere, som kronen på sit værk skulle skabe et væsen til at være hersker over den smukke jord, undlod han ikke at skabe et væsen, der var den hånd værdig, som havde givet det liv. Menneskehedens stamtavle, som findes i den insprirerede bibel, går tilbage til den store Skaber og ikke til en udviklingsrække af små spirer, bløddyr og firbenede dyr. Skønt Adam blev dannet af støv, var han "Guds søn".

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.