Man was to bear God's image, both in outward resemblance and in character. Christ alone is "the express image" (Hebrews 1:3) of the Father; but man was formed in the likeness of God. His nature was in harmony with the will of God. His mind was capable of comprehending divine things. His affections were pure; his appetites and passions were under the control of reason. He was holy and happy in bearing the image of God and in perfect obedience to His will.


Patriarker og profeter kapitel 2. 18.     Fra side 45 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Mennesket skulle bære Guds billede, både i ydre og i karakter. Kristus alene er Faderens "udtrykte billede", Heb. 1, 3. Men mennesket blev dannet i Guds billede. Dets natur var i harmoni med Guds vilje. Dets forstand havde mulighed for at fatte det guddommelige. Dets tilbøjeligheder var rene; dets drifter var under fornuftens kontrol. Det var helligt og lykkeligt ved at bære Guds billede og fuldkommen lydigt imod hans vilje.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.