As man came forth from the hand of his Creator, he was of lofty stature and perfect symmetry. His countenance bore the ruddy tint of health and glowed with the light of life and joy. Adam's height was much greater than that of men who now inhabit the earth. Eve was somewhat less in stature; yet her form was noble, and full of beauty. The sinless pair wore no artificial garments; they were clothed with a covering of light and glory, such as the angels wear. So long as they lived in obedience to God, this robe of light continued to enshroud them. 46


Patriarker og profeter kapitel 2. 18.     Fra side 45 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Da mennesket kom fra sin skabers hånd, var det højt af skikkelse og fuldkomment skabt. Ansigtet havde en sund, rødmosset farve og udstrålede liv og glæde. Adam var meget højere end de mennesker, der nu bebor jorden. Eva var lidt mindre af skikkelse, men hendes legeme var ædelt og fuldt af skønhed. Det syndfri par havde ingen forarbejdede klæder på. De var omgivet af et dække af lys og herlighed ligesom englene. Så længe de levede i lydighed mod Gud, vedblev denne lysets klædning at omslutte dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.