God Himself gave Adam a companion. He provided "an help meet for him"--a helper corresponding to him-one who was fitted to be his companion, and who could be one with him in love and sympathy. Eve was created from a rib taken from the side of Adam, signifying that she was not to control him as the head, nor to be trampled under his feet as an inferior, but to stand by his side as an equal, to be loved and protected by him. A part of man, bone of his bone, and flesh of his flesh, she was his second self, showing the close union and the affectionate attachment that should exist in this relation. "For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it." Ephesians 5:29. "Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife; and they shall be one."


Patriarker og profeter kapitel 2. 18.     Fra side 46 i den engelske udgave.tilbage

Skabelsen

Gud gav selv Adam en livsledsager. Han skaffede ham en medhjælp, som passede til ham, - en, der var skikket til at være hans lige, og som kunne været eet med ham i kærlighed og forståelse. Eva blev skabt af et ribben, der blev taget ud af Adams side. Derved blev det tilkendegivet, at hun ikke skulle herske over ham som hoved og heller ikke trædes under fod som en underordnet, men stå ved hans side som hans lige for at elskes og beskyttes af ham. Som en del af manden, ben af hans ben og kød af hans kød, var hun hans andet jeg - et udtryk for den nære forening og den hengivne tilknytning, der skulle kendetegne dette forhold. "Ingen har jo nogensinde hadet sit eget kød, men han giver det føde og har omhu for det." Ef. 5, 29. "Derfor forlader en mand sin fader og moder og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.