I den Store Læges fodspor kapitel 13. 210.     Fra side 206 i den engelske udgave.tilbage

De hjælpeløse fattige

Ingen kan øve sand godgørenhed uden selvfornægtelse. Kun ved et liv i nøjsomhed, selvfornægtelse og streng økonomi er det muligt for os at udføre vort beskikkede hverv som Kristi repræsentanter. Hovmod og verdslig ærgerrighed må fjernes fra hjertet. I al vor virksomhed må vi handle efter det uegennyttighedens grundlag, som findes åbenbaret i Kristi liv. På væggene i vore hjem, på billederne og møblerne må vi kunne læse: "Bring fattig flygtning i hus." (Es 58,7) På vore klædeskabe bør vi se skrevet ligesom med Guds finger: "Klæd den nøgne!" I spisestuen og på bordet med den rige forsyning af føde bør vi kunne finde ordene: "Bryd dit brød til den hungrige!" (Es 58,7)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.