I den Store Læges fodspor kapitel 15. 223.     Fra side 219 i den engelske udgave.tilbage

De syges pleje.
I sygeværelset

De, som arbejder for at hjælpe de syge, bør forstå vigtigheden af den omhyggelig hensyntagen til sundhedslovende. Ingensteds er lydighed mod disse love af større betydning end i sygeværelset; ingensteds er så meget afhængigt af troskab i småting fra arbejderens side. I alvorlige sygdomstilfælde kan en lille forsømmelse, en smugle mangel på opmærksomhed med hensyn til en patients særlige tarv eller fare, åbenbarelsen af frygt, en oprørt sindsstemning, kådhed eller endog blot mangel på sympati svinge den vægt, som afgør liv eller død, og blive årsag, til en patient går i graven, når han ellers kunne være blevet redet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.