I den Store Læges fodspor kapitel 20. 278.     Fra side 274 i den engelske udgave.tilbage

Sundhedens grundprincipper.
Almindelig hygiejne

Såvidt muligt bør alle bygninger, der er bestemt til opholdssted for mennesker, opføres på højtliggende, vel drænet grund. På denne måde vil husene komme til at ligge tørt, og man undgår faren for sygdomme, der skyldes fugtighed og dermed følgende sygdomsspirer. Denne sag tages der ofte alt for lidt hensyn til. Stadig dårlig helbred, alvorlig sygdom og mange dødsfald skyldes dem fugtighed og usunde luft, som findes i uheldigt beliggende boliger.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.