I den Store Læges fodspor kapitel 21. 281.     Fra side 278 i den engelske udgave.tilbage

Hygiejne hos israelitterne

"Hvert leje, hvorpå han ligger,..... bliver urent; alt det tøj, han sidder på, bliver urent. Hver, som rører ved hans leje, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften. Hver, som sætter sig på noget tøj, hvorpå han har siddet,..... skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften. Hver, som rør ved hans legeme,..... skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften,..... Hver, som før ved, hvad han har haft under sig, bliver uren til aften, og hver, som bærer de ting, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften. Hver, som den..... rør ved uden at have skyllet sine klæder i vand, skal vaske sine klæder, bade sig i vand og være uren til aften. Hvert lerkar, hvorved" han "rører, skal brydes i stykker, men hvert trækar skal skylles i vand." (3Mos 15,4-12)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.