I den Store Læges fodspor kapitel 21. 283.     Fra side 280 i den engelske udgave.tilbage

Hygiejne hos israelitterne

I alle enkeltheder vedrørende kosten blev der gjort forskel mellem rent og urent: "Jeg Herren jeres Gud, som har udskilt jer fra folkene. Og I skal gøre skilsmisse imellem rene og urene dyr, og imellem urene og rene fugle; og I skal ikke gøre jeres sjæle vederstyggelighed med dyr og med fugle og med alt det som kryber på jorden, hvilket jeg har fraskilt for jer, at I skal holde det urent." (3Mos 20,24.25)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.