I den Store Læges fodspor kapitel 22. 292.     Fra side 288 i den engelske udgave.tilbage

Klædedragt

Medens vor klædedragt vel skal være beskeden og enkel, bør den være syet af godt stof, have sømmelige farver og være afpasset efter vort arbejde. Ved valget af tøj bør vi have varighed og ikke stads for øje. Klædedragten bør være varm og yde passende beskyttelse. Den vise kvinde, omtalt i ordsprogenes bog, "Frygter ikke for sit hus i snevejr; thi hele hendes hus er klædt i rødt uldent" (randbemærkning i engel. overs.: "i dobbelte klædningsstykker") (Ordsp 31,21)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.