I den Store Læges fodspor kapitel 26. 335.     Fra side 328 i den engelske udgave.tilbage

Stimulanser og narkotiske midler

Men hvad kan der gøres for at oplyse børnene og de unge om de onde følger af en sådan skik, så længe forældre og lærere, ja selv præster foregår dem med et dårligt eksempel? Små drenge, som endnu næppe kan siges at være kommet over de første barneår, ryger deres cigaretter. Hvis nogen taler til dem om dette, siger de: "Min far bruger tobak." De henviser til præsten eller til lederen i søndagsskolen og siger: "Se han ryger jo, og hvad kan det vel skade mig, om jeg gør, hvad en sådan mand gør?" Mange, som virker for at fremme afholdhedssagen, er selv forfaldne til brugen af tobak. Hvad formår vel sådanne at gøre for at standse drukkenskab og umådelighed?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.