I den Store Læges fodspor kapitel 26. 334.     Fra side 327 i den engelske udgave.tilbage

Stimulanser og narkotiske midler

Brugen af tobak er uhensigtsmæssig, kostbar, smudsig, vanarende for vedkommende selv og modbydelig for andre. Alle vegne støder man på tobakkens tilbedere; man kan sjælden færdes i en forsamling af mennesker, uden at rygere sender deres giftsvangre åndedræt lige i ens ansigt. Det er ubehagelig og usundt at opholde sig i en jernbane kupe eller i et værelse, hvor luften er fyldt med dunster af alkohol og tobak. Selv om nogen hårdnakket holder fast ved brugen af disse gifte, hvad ret har de alligevel til at fordærve den luft, som andre må indånde?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.