I den Store Læges fodspor kapitel 28. 360.     Fra side 353 i den engelske udgave.tilbage

Hjemmet.
I hjemmet

"Når du gør middagseller aftensmåltid", siger Kristus, "byd ikke dine venner, ej heller dine brødre, ej heller dine venner, ej heller rige naboer, på det de ikke skal indbyde dig igen, og dig sker bekostning. Men når du gør et gæstebud, da byd de fattige, krøblingerne, halte, blinde: så skal du være salig; thi de har intet at betale derfor; men det skal genvindes dig i de retfærdiges opstandelse." (Luk 14,12-14)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.