I den Store Læges fodspor kapitel 29. 367.     Fra side 361 i den engelske udgave.tilbage

Hjemmets grundlæggere

Den Ånd, som Kristus udviser mod os, er den ånd, som mand og hustru skal udvise mod hinanden. "omgås i kærlighed, ligesom og Kristus elskede os." "Ligesom menigheden er Kristus underdanig, således skal og kvinderne være deres egne mænd underdanige i alle ting. I mænd! elsk jeres hustruer ligesom også Kristus elskede menigheden og hen gav sig selv for den." (Ef 5,2

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.