I den Store Læges fodspor kapitel 29. 362.     Fra side 356 i den engelske udgave.tilbage

Hjemmets grundlæggere

Kristus "elskede menigheden og hengav sig selv for den, på det han kunne hellige den, og han rensede den,... at den måtte være hellig og uskadelig". (Es 5,25-27) "Således er mændene skyldige at elske deres hustruer." (Es 5,28) Familiebåndet er det inderligste, det ømmeste og helligeste af alle jordiske bånd. Det var bestemt til at skulle være en velsignelse for menneskerne, og det er en velsignelse, hvor som helst ægteskabspagten indgåes med forstand, i gudsfrygt og med tilbørlig hensyntagen til det ansvar, den medfører.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.