I den Store Læges fodspor kapitel 36. 440.     Fra side 433 i den engelske udgave.tilbage

Faren ved spekulativ viden

"Gud kender fra evighed alle sine gerninger." (Apg 15,18) "Hvem har kendt Herrens sind? eller hvem var hans rådgiver! eller hvem gav ham først, at det igen skulle betales ham? Thi af ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være ære i evighed!" (Rom 11,34-36)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.