I den Store Læges fodspor kapitel 40. 480.     Fra side 472 i den engelske udgave.tilbage

Hvad arbejdere behøver.
Hjælp i det daglige liv

Lad os huske på, at medens det arbejde, som vi skal udføre, måske ikke er det, vi selv ville have valgt, så må det betragtes som det, Gud har valgt for os. Hvad enten det er efter vor smag eller ikke, så må vi udføre de pligter, som ligger os nærmest. "Alt hvad din hånd formår at gøre med den kraft, gør det; thi der er hverken gerning eller tanke eller kundskab eller visdom i dødsriget, hvor du farer hen." (Præd 9,10)

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.