I den Store Læges fodspor kapitel 40. 484.     Fra side 476 i den engelske udgave.tilbage

Hvad arbejdere behøver.
Hjælp i det daglige liv

Vi må vogte os for at nære selvmedynk. Giv aldrig den følelse rum, at du ikke bliver påskønnet, som du burde, at dine bestræbelser ikke skattes, eller at dit arbejde er for svært. Bevidstheden om, hvad Kristus har tålt for vor skyld, bør standse enhver utilfreds tanke. Vi bliver bedre behandlede, end vor Herren blev. "Du begærer dig store ting? Begær dem ikke!" (Jer 45,5) Herren har ingen plads i sit værk for dem, som tragter efter at vinde kronen end efter at bære korset. Han ønsker sådanne, som er mere ivrige efter at udføre deres pligt end efter at få deres belønning, sådanne, for hvem principper har større betydning end forfremmelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.