Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 7.     Fra side 7 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

Konferensformænd, I vil blive forstandige hvis I vil bestemme jer for at komme til Gud. Tro på ham. Han vil høre jeres bønner, og komme jer til hjælp, på meget kortere tid end den offentlige befordring der tager en, to, tre eller fire personer over en lang distance, ved en stor omkostning, for at afgøre spørgsmål hvor Guds visdom kan afgøre det langt bedre end jer. Han har lovet, »Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, da skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet.« Hvis I oprigtigt vil ydmyge jeres hjerter for ham, tømme jeres sjæle for selvagtelse, og tage de naturlige mangler væk fra jeres karakter, og overvinde jeres trang til overlegenhed, og komme til Gud som et lille barn, vil han give jer sin Helligånd. Når to eller tre skal enes om noget, og beder Herren, skal det, i Jesu navn, gøres for dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.