Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 9.     Fra side 9 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

Daniel søgte Herren tre gange om dagen, i alvorlig bøn efter visdom og styrke og mod til at fremvise den eneste sande Gud i det onde Babylon. I vil ofte være rådvilde efter at vide hvad I så skal gøre; men tag ikke pen og papir og skriv jeres frustrationer til Battle Creek. Der kan være uoverensstemmelse på visse punkter, men jeres rådgiver er nær. Bøj jer for ham, og fortæl ham alt hvad I behøver. Kan folkene på Battle Creek give jer lys? De kan ikke forstå jeres behov, fordi de er ikke på stedet, de kan sige nej til nogle ting, men har I spurgt Gud, ville han have svaret, "Drag ud, og jeg vil være med jer, og give jer nåde"

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.