Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 10.     Fra side 10 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

Måske gøres der nogle fejl af dem ude på de forskellige steder, men de må være af langt mindre betydning, end fejl der gøres af dem ved arbejdets hjerte. Hvorfor kan du ikke gå til den Leder, der er mægtig til at give råd? Kan han ikke genoprette? Kan han ikke arbejde for jeres bedste? Vil han ikke gøre det hvis I går til ham som små børn går til deres forældre? Der er i det hele taget ret megen overlegen selvtilstrækkelighed i den menneskelige repræsentant. Gud kan ikke arbejde med et sådant stolthedens element. Hvis dette ikke er nedlagt, hvis selvet ikke er ydmyget, kan Gud ikke arbejde. Dem der sender alle deres forviklinger fra de forskellige verdensdele til Battle Creek viser menneskers visdom, og ikke Guds visdom.....

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.