Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 11.     Fra side 11 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

2.august, 1896
Min opmærksomhed har været henledt til den belæring Herren har tilladt at give os i Evangeliets Tjenere (Gospel Workers). Jeg ankom klokken tre eftermiddag, og har læst sagen i den lille bog med titlen Konferens Formænd (Conference Presidents), side 232. De samme ting er fremstillet for mig igen og igen. Ville vore brødre give agt på disse ting? Eller vil de drage væk fra lyset? General konferensens formand bør handle efter det givne lys, ikke i modsætning til dette lys. Hvis mennesker lukker deres øjne for det vidnesbyrd som Herren har tilladt at give, og tror at det er klogt at vandre i lyset fra deres egen optændte gnister, vil det ødelægge menigheden. Sådanne mennesker er ikke egnede til at blive hverken prædikanter eller konferens formænd; de har ikke taget imod råd fra al visdoms kilde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.