Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 2.     Fra side 2 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

Herren lader hindringer rejse sig, så hans visdom og kraft kan blive søgt ydmygt, alvorligt og udholdende, og blive tydeligt fremstillet. Intet vil så hurtigt og bestemt adskille sjælen fra Gud og bringe nederlag, som for mennesker der fører deres sjæle i forfængelighed, og taler hovmodigt og pralende, og er på en dominerene måde over for hans medmennesker, der er Guds ejendom. »I tilhører ikke jer selv, I er jo købt og prisen er betalt,« endda med det dyrebare blod fra Guds Søn. Herren alene skal ophøjes. lad enhver menneskelig medarbejder finde hans sted og ikke søge at komme på det sted hvor Gud skulle være. Der har alt i alt været meget tiltro til mennesker.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.