Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 3.     Fra side 3 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

Statskonferenserne må have mennesker i deres ledelse der elsker og frygter Gud - dygtige mennesker, der vil lære i Kristi skole til at blive arbejdere med ham, at bære hans åg og løfte hans byrder. De skal være partnere med Kristus i den indviede tjeneste for sjælevinding. Alle medlemmer i menigheden skal interesseret, nidkært, ikke tragte efter, som mange har gjort, til at se hvem der bliver den største, og hvordan man sikrer den højeste løn, men stræbe efter at vinde sjæle for Kristus, der betyder at blive en del af virksomheden, i partnerskab med Kristus. Lad alle prøve at gøre deres bedste.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.