Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 4.     Fra side 4 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

Sagen var lagt for mig, som jeg prøvede at bringe videre for brødrene. Der er alt i alt meget ansvar tildelt få mennesker på Battle Creek, og disse behøver Helligåndens omdannende kraft, ellers vil de lede Guds arv til falske stier. Konferenserne iagttager enhver aktivitet der gøres ved arbejdets midtpunkt. De forskellige konferenser er blevet ledt til at se til de ledende mænd på Battle Creek, og føler at ingen vigtig handling kan gøres uden deres godkendelse. Denne tendens har vokset sig stærkere, lige til at det er en alvorlig hindring for arbejdets fremme. Denne ordning skulle aldrig have været der. Herren ville have sit folk under hans magt. De burde se på Gud, spørge ham i tro, og følge med for at kende hans forsyns gerning.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.