Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 5.     Fra side 5 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

I ethvert land bør en mand være bestemt til at arbejde med sagens hovedinteresser. Han behøver ikke at være en forkynder, men han må ikke være en taktisk person. Han skal være uselvisk, en mand der elskes, der æres, og frygter sin Gud. Hele hans tid skal helliges til arbejdet. Han skal planlægge uselvisk, og i frygt for Gud. Lad ham blive hovedagenten for dette land, og lad ham blive tilknyttet et råd af de allerbedste mennesker, der kan rådføre sig sammen, og følge arbejdet inden for deres grænser. Der burde være valgt forretningsfolk til at gøre det samme i forskellige stater i Amerika.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.