Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 8 kapitel 1. 5.     Fra side 5 i den engelske udgave.tilbage

Personligt ansvar

De mennesker der virker som formand i statskonferenserne skal udvælges omhyggeligt. Lad disse mennesker bære konferensens ansvar på den mest gennemgribende, alvorlige, og gudsfrygtende måde. Hvis de ikke er kvalificeret til at gøre arbejdet indgående og vellykket, tag dem da ikke ind i den stilling. En mængde af sager er lagt for Generalkonferensen; enhver byrde er bragt til Battle Creek. Dette gør formændene i statskonferenserne meget uansvarlige. Mange vokser ikke i dygtighed og dømmekraft. De gør fejltræk, når de skulle have gjort erfaringer der gør dem i stand til at gøre rigtige træk, fordi de søger Guds råd. Som formænd for deres respektive konferenser, bør de indse at de må være trofaste i betroede stillinger. Disse konferenser er for dem en skole, hvor de skal vise duelighed til at styre. De må lære og lære, oplære og oplære. De skal gøre urokkeligt og Kristus lig arbejde, binde det op så det ikke kan udredes.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.