Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 3.     Fra side 3 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

8.marts, 1895
Jeg må tale til mine brødre fra nær og fjern. Jeg kan ikke holde inde. De arbejder ikke på rigtige principper. Dem som er i ansvarlige embeder må ikke føle at deres vigtige stilling gør dem til mennesker af ufejlbarlig dømmekraft.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.