Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 8.     Fra side 8 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Arbejdet der skal gøres er tydeligt bestemt: »Bliv vågen og styrk det, der er tilbage, men som var ved at dø; thi jeg har ikke fundet dine gerninger fyldestgørende i min Guds øjne. Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det; hold fast ved det, og omvend dig. Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig.« Mange har hørt og taget imod livets ord, og blevet stærkt berørt af sandheden, man har ladet deres sjæle blive kolde, og deres tro neddæmpe, gennem selvretfærdighed, indbildskhed, og praler af at være i besiddelse af kendskab til sandheden som de svigter i at udøve. Sandheden der ikke praktiseres mister sin kraft. Hjertet er lukket for sin guddommelige indflydelse, og dem der skulle være arbejdere for Kristus, er ledige, og sjæle som de kunne hjælpe er sunket i modløshed og mørke og fortvivlelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.