Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 12.     Fra side 12 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Når begrænsede fejlende mennesker giver udtryk for at han ser sig selv som af større betydning end Gud, når han anser sig selv for retfærdig, og dog ikke viser den ånds blidhed der karakteriserede vor Herre Jesu liv, må vi vide, med mindre han omvender sig, at lysestagen hurtig vil blive fjernet fra dens sted. Hele himlen er forbavset over den forfærdelige ligegyldighed hos menneskelige repræsentanter. Mennesker som selv er fristet i at falde i synd, og behøver tilgivelse, er alligevel fulde af selvtilstrækkelighed, og er hårdhjertede over for en broder der er fanget af fjenden, og hvis mangel og fare burde fremkalde en Kristelig forståelse og burde anstrenge sig for at plante sine fødder på den solide Klippe.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.