Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 12.     Fra side 12 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Guds forvandlende kraft kan komme over mennesker arbejder med indviede ting, og de er alligevel kraftesløse, idet at nogle sager bedst kendes af Gud, og skelne mellem den indviede ild fra Guds egen optænding og den fremmede ild som de ofrer. Denne fremmede ild er som en vanære mod Gud som den blev fremstillet af Nadab og Abihu. Den helligede ild fra Guds kærlighed vil gøre mennesker blide og gode og forstående mod dem i fare. Dem der giver sig hen med skarpe og overlegne ord, siger i virkeligheden: Jeg er helligere end du, ser du ikke min ophøjede stilling?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.