Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 13.     Fra side 13 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Men stillingen danner ikke mennesket. Det er karakterens helhed, Kristi Ånd, der gør ham taknemmelig, uselvisk, uden partiskhed og uden hykleri - det er det der er af værdi for Gud. Til dem hvis liv er skjult med Kristus i Gud, siger Herren, »Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.