Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 13.     Fra side 13 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

For alle i ansvarlige embeder har jeg et budskab talt ved Herrens mund - det fem-og-halvtredsens-tyvende kapitel i Esajas. Studer dette kapitel, og lad ikke noget menneskeligt væsen anse sig for at han er over hans med-medarbejdere fordi større ansvar er forbudet med hans gren i værket. Hvis han, ligesom Daniel, søger den kraft der alene kommer fra Gud, så han kan vise ikke sig selv, ikke hans ufuldkommenhed i selviske og svigagtige gerninger, men sandheden i retfærdigheden, vil han ikke have et spor af stolthed eller selviskhed; men vil blive vejet med visdommens ånd fra Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.