Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 14.     Fra side 14 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Jeg har et budskab fra Gud til synderene på Zion, dem som Kristus talte til: »Bliv vågen og styrk det, der er tilbage, men som var ved at dø; thi jeg har ikke fundet dine gerninger fyldestgørende i min Gud øjne.« I behøver altid at nære den hellige ild; så vil Kristi gerninger, hans kærlighed, hans barmhjertighed, hans retfærdighed, stige op til Gud, som en sky af hellig og vellugtende røgelse, helt kærkomment.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.