Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 3.     Fra side 3 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Herren har ikke sat nogen af hans menneskelige repræsentanter under styring og kontrol af dem der er dem selv og jordisk fejlende. Han har ikke givet mennesker magt til at sige, Du skal gøre dette, og du skal ikke gøre det. Men der udøves en magt på Battle Creek som Gud ikke har givet, og han vil dømme dem der påtager sig denne myndighed. De har i nogen grad den samme ånd der ledte Uzza til at lægge hans hånd på arken for at holde den stabil, som om Gud ikke var i stand til at tage vare på hans hellige symboler. Langt mindre af menneskers magt og autoritet bør udøves mod Guds menneskelige repræsentanter. Brødre, lad Gud herske.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.