Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 14.     Fra side 14 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Men den fremmede ild har været ofret ved brug af hårde ord, ved selvvigtighed, ved selvophøjelse, ved selvretfærdighed, ved egenmægtig anseelse, ved tyrannisering, ved undertrykkelse, ved at indskrænke Guds folks frihed, binde dem om jeres egne planer og regler, som Gud ikke har udformet, de har heller ikke været i hans sind. Alle disse ting er fremmed ild, ikke anerkendte af Gud, og er i stadig fordrejning af hans karakter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.