Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 9 kapitel 1. 4.     Fra side 4 i den engelske udgave.tilbage

I er alle brødre

Forretninger forbundet med Guds arbejde i alle og enhver gren kræver mennesker som arbejder i harmoni med Gud, For styrke og gode resultater i arbejdet kan kun opnås gennem samarbejde med det menneskelige og det guddommelige. Uden det bedste i vidnesbyrd så man forstår de himmelske og evige ting, burde man ikke være bemyndiget til at tjene i sager forbundet med det arbejde der angår sjælenes frelse for hvem Kristus døde. Uhelliggjorte hænder og hoveder har i det hele taget meget magt overladt til sig, og meget ukloge handlinger har været gjort, som ikke er i overensstemmelse med Guds vilje og veje.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.